Osaamisalueet

Toimintamme on perinteisesti painottunut käännöksiin suomesta, englannista
ja jossain määrin ruotsista muihin kieliin, mutta meiltä löytyy myös erikoisaloja
hallitsevia suomentajia. Tärkeimmät kohdekielemme ovat: englanti, espanja, italia,
ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä ja viro.

Jos joku kieliyhdistelmä ei löydy omasta vakiovalikoimastamme, pyrimme löytämään
sopivan tekijän yhteistyöverkostostamme, johon kuuluu useita käännöstoimistoja
ja alihankkijoita Suomessa ja muissa maissa.

Aloja, joilla olemme vuosien mittaan tehneet merkittävissä määrin käännöksiä
useammalle kuin yhdelle kielelle ovat mm. matkailu (koko kirjo pienistä kohde-esitteistä
aina Suomi-esitteisiin), kulttuuri (musiikki, kuvataide, arkkitehtuuri), ympäristö ja luonto,
politiikka aivan kaikilla tasoilla (erityisesti puheita), kansantalous, eräät liiketalouden
alat (esim. toimintakertomuksia), metsäala (metsäteollisuus ja -talous, puurakentaminen),
vienninedistäminen, valtion-, kunnallis- ja yrityshallinto, erityyppiset asiakirjat
(mm. sopimustekstejä, oikeuden päätöksiä), näyttelytekstit, sekä mainos- ja muut
markkinointitekstit laidasta laitaan. Emme ole tekninen käännöstoimisto, mutta osalla
kääntäjistämme on valmiudet myös eräiden teknisten alojen tekstien kääntämiseen.