Hinnoittelu

Hinnoittelumme on maltillinen. Normaalitaksoistamme poikkeamme useammin
alas- kuin ylöspäin. Kiirelisiä ja muita lisämaksuja sovellamme erittäin pidättyvästi.
Pieniin toimeksiantoihin (1-10 riviä) sovellamme kalliihkon vähimmäisveloituksen
sijasta keskimäärin huomattavasti edullisempia porrastetusti korotettuja rivitaksoja.

Yleinen laskutusperiaatteemme on valmiin käännöksen rivimäärä
(1 rivi = 60 merkkiä mukaan lukien yksi välilyönti kahden sanan välissä).
Jos käännössuorituksen mittaaminen riveinä ei ole mielekästä, sovellamme tuntitaksaa.

Tutustumishinta
Olemme valmiit tekemään koekäännöksiä 50 prosentilla alennettuun
”tutustumishintaan” seuraavin ehdoin: käännettävän tekstin pituus on enintään
1000 merkkiä ja teksti on tunnistettavasti osa laajempaa kokonaisuutta.